Uwaga! Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Jarocin Sport to instytucja zrzeszająca największe i najczęściej używane obiekty sportowe w Jarocinie. Powstała ona w 2003 roku. Chciałabym przybliżyć czytelnikom GIG-anta tę instytucję promującą zdrowy i aktywny tryb życia. W tym celu postanowiłam przeprowadzić wywiad z prezesem Jarocin Sport panem Marcinem Jantasem.

GIG-ant: Jakie obiekty należą do Jarocin Sport?
M. J.: Do Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie należą Hotel i Restauracja Jarota, Aquapark JAROCIN, kompleks basenów odkrytych, korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny z trybunami i płytą główną naturalną, boisko ze sztuczną nawierzchnią, dwa boiska treningowe oraz hala widowiskowo – sportowa i 6 sal sportowych przy Zespołach Szkół w Witaszycach, Jarocinie (ul. M.C. Skłodowskiej i Wrocławska), Mieszkowie, Cielczy, Wilkowyi.

GIG-ant: Kiedy powstał Jarocin Sport? Czyj to był pomysł?
M. J.: Spółka powstała w 2003 z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarocinie. Przekształcenie jednostki budżetowej na spółkę prawa handlowego było pomysłem Burmistrza Jarocina pana Adama Pawlickiego, a udało się go zrealizować za zgodą ówczesnej Rady Miejskiej w Jarocinie.

GIG-ant: Które obiekty od początku tworzyły Jarocin Sport?
M. J.: W momencie utworzenia Spółki kapitał zakładowy wynosił 248 tys. zł. Majątek Spółki był wnoszony sukcesywnie aportami wg zestawienia:

L.p.

Nazwa obiektu

Data wniesienia

1

Hotel Jarota / Remont 2007 09.06.2004

2

Budynek sanitarny baseny odkryte 09.06.2004

3

Szalety kontenerowe 2 sztuki 09.06.2004

4

Boisko asfaltowe 09.06.2004

5

Basen kąpielowy otwarty 09.06.2004

6

Brodzik basen odkryty 09.06.2004

7

Korty tenisowe 09.06.2004

8

Bieżnia okólna 09.06.2004

9

Trybuna na stadionie 09.06.2004

10

Budynek socjalny do obsługi stadionu 31.12.2005

11

Sala gimnastyczna w Wilkowyi 31.10.2005

12

Sala gimnastyczna w Cielczy 30.11.2005

13

Grunt ul Maratońska 02.03.2006

14

Droga osiedlowa 700-lecia 30.04.2006

15

Pływalnia kryta / Aquapark 2010 31.05.2006

16

Bieżnia tartanowa 30.11.2006

17

Boisko sztuczne 05.01.2009

18

Boisko Piłkarskie treningowe Nr 1 30.06.2009

19

Boisko Piłkarskie treningowe Nr 2 30.06.2009

20

Boisko Piłkarskie treningowe Nr  3 30.06.2009

21

Sala gimnastyczna Nr 4 30.01.2010

22

Hala widowiskowo - sportowa 10.03.2010

23

Trybuna wschodnia 02.05.2011

24

Sala gimnastyczna w Witaszycach 10.05.2011

25

Boisko na Konstytucji 3 Maja 31.05.2014

26

Plac zabaw 30.06.2015

27

Sala gimnastyczna w Jarocinie 31.08.2015

28

Grunt 890/6 890/7 16.12.2016

29

Sala gimnastyczna w Mieszkowie 23.12.2015

30

Płyta główna boiska 17.03.2016

GIG-ant: Kto może korzystać z tych obiektów?
M. J.: Z obiektów sportowych mogą korzystać w szczególności mieszkańcy gminy Jarocin w ramach umów wsparcia zawartych z gminą Jarocin. Pozostali klienci/stowarzyszenia/firmy/ podmioty korzystając z obiektów sportowych ponoszą opłaty zgodne z cennikiem.

GIG-ant: Czy mają państwo jakieś nowe pomysły, plany na rozbudowę o kolejne obiekty?
M. J.: Spółka planuje w najbliższym czasie rozbudowę obiektów sportowo – rekreacyjnych. Rozbudowa polegać będzie na budowie krytego lodowiska wraz z zapleczem, kręgielnią i mini squashem, przebudowie kompleksu basenów odkrytych, rozbudowie Aquaparku o basen szkoleniowy i część rekreacyjną, saunarium, nadbudowę krytej pływalni o łącznik z hotelem Jarota i budowę sali konferencyjnej.

GIG-ant: Czy macie wielu klientów? Kim oni są najczęściej?
M. J.: Dziennie z obiektów Spółki, w szczególności z Aquaparku korzysta 600 – 800 osób, w weekendy liczba ta wzrasta do 1000 osób. Najczęściej klientami Spółki są mieszkańcy gminy Jarocin, gminy Pleszew, gminy Krotoszyn czy gminy Śremskiej. Przewaga klientów to dzieci i młodzież uczęszczające na obowiązkowe zajęcia nauki pływania dla szkół podstawowych. Jeśli chodzi o popołudnia i weekendy, to zauważa się sporą grupę klientów rodzinnych, z przewagą dorosłych osób.

GIG-ant: Kilka lat temu powstała na obiekcie nowa trybuna. Skąd pomysł na nią? Czy sprawdza się w użytkowaniu?
M. J.: Trybuna wschodnia została oddana do użytkowania w maju 2011 roku. Obiekt służy szczególnie podczas spotkań ligowych rozgrywanych na terenie kompleksu Jarocin Sport. Ponadto w trybunie posiadamy pomieszczenia handlowe pod wynajem komercyjny. Obecnie usługi dla klientów świadczy sklep pływacki oraz centrum monitoringu.

GIG-ant: Jakiej wysokości jest budżet Jarocin Sport?
M. J.: Spółka Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie nie działa jak jednostki budżetowe i nie pozyskuje dotacji z gminy Jarocin na bieżącą działalność. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez właściciela jedynie dla potrzeb zleconych zadań inwestycyjnych. Przychody Spółki roczne kształtują się na poziomie 6,5 mln złotych i pochodzą w szczególności ze sprzedaży usług i wynajmu pomieszczeń. Corocznie  Spółka jest rozliczana przez właściciela z osiągniętego wyniku finansowego.

GIG-ant: Skąd pozyskujecie środki na działalność?
M. J.: Środki finansowe na bieżącą działalność pochodzą w szczególności ze sprzedaży usług i wynajmu pomieszczeń należących do Jarocin Sport. Na realizację zadań inwestycyjnych Spółka pozyskuje środki finansowe z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez właściciela oraz pozyskanych środków zewnętrznych (dotacje, emisja obligacji korporacyjnych, kredyty, programy wsparcia np. z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

bieżnia pop

GIG-ant: Który obiekt jest najchętniej użytkowany przez odwiedzających klientów?
M. J.: Największą frekwencją cieszą się Aquapark Jarocin oraz boiska sportowe.

GIG-ant: Od jakiego czasu jest pan prezesem Jarocin Sport?
M. J.: Nan stanowisko Prezesa Zarządu zostałem powołany z dniem 1 kwietnia br. Jest to mój powrót na to stanowisko, bowiem parę lat wcześniej byłem prezesem Jarocin Sport przez 3 lata.

GIG-ant: Czy jest pan zadowolony z działania instytucji, której jest pan prezesem?
M. J.: Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Ciągłe doskonalenie jest naszym obowiązkiem wobec naszych klientów.

GIG-ant: Co należy do pana obowiązków?
M. J.: Do moich obowiązków należą w szczególności:

  • reprezentowanie Spółki wobec jej organów, instytucji zewnętrznych oraz wobec pracowników;
  • podpisywanie i składanie oświadczeń woli w zakresie wynikającym
    z obowiązujących przepisów prawa;
  • zarządzanie majątkiem Spółki z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki;
  • ustalanie strategii rozwoju Spółki oraz kontrola jej realizacji;
  • sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej rocznych planów działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszystkich czynności i uprawnień koniecznych do realizacji strategii oraz bieżących zadań Spółki;
  • koordynowanie prac Zarządu Spółki.

GIG-ant: Ile osób zatrudnia ta instytucja?
M. J.: Na dzień dzisiejszy Spółka zatrudnia 45 osób na umowę o pracę oraz około 15 osób na podstawie umowy zlecenie.

GIG-ant: Czy ma pan jakieś marzenia dotyczące Jarocin Sport?
M. J.: Podstawowym marzeniem dla mnie jest zrealizowanie Planu Inwestycyjnego nakreślonego przez właściciela Spółki - Burmistrza Jarocina, czyli realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego oraz pozyskanie środków na sfinansowanie tej inwestycji.

basen-pop

boisko-pop

hala-[popfot. Jarocin Sport

 

Anna Bochna, 06.04.2017 23:51
0,

542


Komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.

Dodaj komentarz