Uwaga! Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Dnia 21.05.2016 roku odbyły się  uroczyste obchody 65-lecia OSP w Golinie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Golinie; podczas tej mszy  proboszcz parafii Golina ksiądz Janusz Pytlik dokonał poświęcenia nowego sztandaru OSP oraz proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Jołkipołki.
Po mszy zaproszeni goście i poczty sztandarowe przemaszerowały w uroczystym orszaku, który prowadziła orkiestra dęta z Koźmina Wielkopolskiego pod salę OSP Golina, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji 65-lecia OSP Golina.
16
W uroczystościach udział wzięli:
Pan Jan Grzesiek – przewodniczący komisji budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru;

Pan Edward Kozupa – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu;

bryg. Kazimierz Cieślak – Komendant Powiatowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie;

Pan Karol Matuszak – radny powiatu jarocińskiego;

Pan Leszek Bajda – radny powiatu jarocińskiego;

Pan Przemysław Franczak – członek Zarządu powiatu jarocińskiego;

Pan Zdzisław Regulski – kierownik referatu spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jarocinie;

Pan Marcin Półrolniczak – radny gminy Jarocin;

Pan Piotr Olszowy – kierownik rozbudowy remizy strażackiej;

Pan Ryszard Żyto – sołtys wsi Golina i Stefanów;

Ks. Janusz Pytlik – proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Golinie;

Pani Urszula Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Golinie;

Pani Sylwia Jańczak – przedstawiciel Niepublicznego Przedszkola w Golinie;

Pani Zofia Talarowska – prezes Stowarzyszenia KGW GOSPOSIA w Golinie;

Pani Irena Tulińska – prezes Klubu Seniora w Golinie;

Pan Henryk Jańczak – prezes Kółka Rolniczego w Golinie;

Pan Paweł Patoka – prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Golinie;

Pan Tomasz Raźniak – prezesa LZS GROM Golina;

Pan Hieronim Grygiel – skarbnik Stowarzyszenia Nasza Wspólnota;

Poczty Sztandarowe z  OSP Witaszyce, OSP Jarocin, OSP Cielcza, OSP Potarzyca, OSP Wałków, OSP Koźmin Wielkopolski, Szkoły Podstawowej w Golinie, Niepublicznego Gimnazjum w Golinie, proporzec z MDP Koźmin Wielkopolski.
3
4
2
Podczas uroczystego apelu została odczytana krótka historia OSP w Golinie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie została założona z inicjatywy mieszkańców 21 maja 1951 roku. Od samego początku działała bardzo aktywnie. Jej członkowie założyli amatorski zespół teatralny, który od roku 1961 wystawiał przedstawienia. W 1974 została oddana do użytku remiza, a OSP otrzymała nowy wóz bojowy marki Żuk. W latach 1973-75 powstały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 27 maja 1979 roku oddano do użytku świetlicę przy remizie, a dwa lata później w czerwcu 1981 roku z okazji 30-lecia istnienia OSP otrzymała sztandar. Przez wiele kolejnych lat OSP działała i rozwijała się w miarę swoich możliwości. Na sali organizowane były różne zabawy, wieczorki i sylwestry. W marcu 1998 roku strażacy walczyli z pożarem, jaki wybuchł w chłodni składowej Zakładów Mięsnych Biernacki w Golinie. W roku 2000 prezesem OSP został Eugeniusz Wojtczak. W 2001 roku z okazji 50-lecia OSP została odznaczona srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 2002 roku OSP Golina otrzymała samochód Jelcz GCBA 6/32 z KP PSP w Jarocinie. Od 2006 roku nastąpił wzrost aktywności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która od tamtej pory bierze udział już nie tylko w zawodach sportowo-pożarniczych, ale także osiąga sukcesy podczas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom". Poza tym MDP uczestniczy w rajdach, wycieczkach, zbiórkach szkoleniowych, sportowych i rozrywkowych. W 2010 roku MDP przyjęło nazwę ,,Jołkipołki". W grudniu w 2010 roku OSP w Golinie po długim okresie przygotowań została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 14 lutego 2010 roku odbyła się uroczystość włączenia do KSRG oraz przekazanie w użyczenie od OSP Jarocin nowego samochodu Man GCBA 5/32. W 2010 roku nasza jednostka została wyróżniona odznaką ,,Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego".
W 2010 roku utworzyła się sekcja ratownictwa medycznego, która bierze udział w zawodach i mistrzostwach, osiągając wysokie wyniki, co przekłada się na skuteczność prowadzonych działań.
W 2010 roku OSP sprzedaje samochód marki Żuk oraz przekazuje dla OSP Tarce samochód marki Jelcz GCBA 6/32. W tym też roku podczas zagrożenia powodziowego w Gminie Żerków nasi strażacy brali udział w akcji umacniania wałów przeciwpowodziowych. OSP Golina została także współorganizatorem Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie. Pielgrzymka kontynuowana jest co roku. W październiku 2010 ruszyły pierwsze prace przy rozbudowie remizy OSP - zostały wykopane i zalane fundamenty. W tym samym czasie OSP otrzymuje nowy lekki samochód ratownictwa technicznego marki Ford. Kolejne lata to nieustanne szkolenia, pokazy, udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w zawodach sportowo-pożarniczych, medycznych, w OTWP oraz innych konkursach, ale także organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego. 29 grudnia 2011 roku OSP otrzymała nowy ciężki samochód gaśniczy Man GCBA 5/32, a użyczony od OSP Jarocin samochód zgodnie z umową zwraca właścicielowi. W 2012 roku udaje się uzyskać dla naszej OSP status organizacji pożytku publicznego. W 2013 roku otrzymujemy wieczyste użytkowanie od urzędu Miejskiego w Jarocinie budynek oraz teren wokół budynku łącznie z małym boiskiem, a tym samym stajemy się prawnym właścicielem całości. W 2013 roku nasza sekcja została zadysponowana do Jankowa Przygodzkiego (powiat Ostrów Wielkopolski) gdzie wybuchł średniego ciśnienia rurociąg gazowy, siejąc spustoszenie na znacznym obszarze. W 2014 roku wykonano remont świetlicy polegający na wymianie podłogi głównej oraz na scenie, na małej salce założono płytki podłogowe, odremontowano korytarz, łazienki i szatnie; dodatkowo w ramach projektu ,,Nasza Wieś-Naszą Wspólną Sprawą" dofinansowanego z Województwa Wielkopolskiego zagospodarowano teren wokół budynku OSP. Mimo niewielkiej ilości wyjazdów do zdarzeń, OSP w Golinie działa na wielu płaszczyznach przez cały rok.

Gigant przeprowadził rozmowę z prezesem OSP panem Eugeniuszem Wojtczakiem.

GIG-ant: Skąd pomysł rozbudowy remizy?
E.W.: Po powrocie z jednej akcji gaśniczej, kiedy wszyscy byli przemoczeni i nie mieli gdzie wysuszyć zmoczonych ubrań ani obmyć się przed powrotem do domu, bo sala wraz z łazienkami była wypożyczona na wesele, dostrzegliśmy potrzebę rozbudowy naszej remizy o zaplecze socjalne. Dodatkowo niezbędnym okazało się posiadanie biura przy rosnącej liczbie dokumentów, które musi prowadzić OSP. I tak zarząd obrał sobie za cel dobudowanie pomieszczeń socjalnych wraz z biurem z boku garażu. Jednak po dokładnych oględzinach lokalizacji obiektu i spojrzeniu w przyszłość, ktoś wpadł na pomysł, by inwestycję poszerzyć o dobudowanie większego, wygodnego boksu garażowego a pomieszczenia socjalno-biurowe przenieść na tył nowego boksu. Po analizie i stworzeniu wstępnego szkicu doszliśmy do wniosku, że faktycznie pomysł był uzasadniony. Zapadły decyzje i rozpoczęto realizację idei. I tak jesienią 2010 roku strażacy rozpoczęli pierwsze fizyczne prace polegające na przygotowaniu terenu pod rozbudowę, a w maju 2011 wykopano i zalano fundament. Od samego początku kierownikiem budowy był pan Piotr Olszowy. Własnymi siłami robiliśmy tyle, na ile było nas stać. Jednak trzeba było znaleźć środki finansowe na realizację naszych marzeń. I tu pojawiła się iskierka nadziei, kiedy po zakupie dla nas nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN i dodatkowemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urząd Miejski w Jarocinie zaoszczędził około 100 tys. zł. Rozpoczęła się walka o zmianę przeznaczenia tej kwoty na rozbudowę. Stawiano nam coraz to nowe warunki, że musimy być posiadaczami nieruchomości, a żebyśmy się nimi stali, musimy być organizacją pożytku publicznego. Wspólnymi siłami, na przekór wszystkim, udało się poprzeczki przeskoczyć. I tak jesienią 2012 otrzymaliśmy dotację i został ogłoszony przetarg, który wygrała firma pana Hajdysza z Wyszek. Nasze marzenia zaczęły przybierać konkretną formę. Oprócz dotacji z Urzędu Miejskiego, wkład finansowy w rozbudowę w tamtym czasie miała firma Zakłady Przemysłu Mięsnego BIERNACKI pana Wojciecha Biernackiego, który ufundował dach wraz z montażem na dobudowanej części budynku, oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Eugeniusza Wojtczaka, które wykonało i przekazało konstrukcję stalową dachu. I tak, po sukcesywnym, corocznym dotowaniu z Urzędu Miejskiego w Jarocinie, wkładzie własnym w postaci zarówno środków finansowych, jak i cennej pracy strażaków dziś możemy świętować realizację naszych marzeń. Pozostało tylko wykonanie remontu posadzki w starej części remizy, na co mamy już przyznaną z Urzędu Miejskiego w Jarocinie dotację na rok bieżący.
Przy okazji rozbudowy udało się także zrealizować inne mniejsze zadania, jak:
- wyłożenie wjazdu do garaży z kostki brukowej sfinansowane przez Zakłady Przemysłu Mięsnego BIERNACKI
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie w ramach realizacja zadania publicznego pt. Nasza wieś naszą wspólną sprawą, dofinansowanego z województwa Wielkopolskiego w ramach środków na Odnowę Wsi. W realizację tego zadania swój wkład mieli także państwo Małgorzata i Karol Matuszakowie, którzy ufundowali figurkę św. Floriana oraz Pan Janusz Wojtczak, który sfinansował wykonanie postumentu pod figurkę. Zadanie zrealizowała firma PLENER pana Michała Sołtysa. Na samym końcu pragnę podkreślić rzecz najważniejszą. Nie byłoby tej uroczystej chwili, gdyby nie nieustanna praca naszych strażaków, począwszy od przygotowania terenu, kopania fundamentów aż po ostateczne porządkowanie obiektu. Niejednokrotnie w pocie czoła, przez wiele godzin poświęcali się społecznej pracy kosztem życia prywatnego, rodzinnego. Nie chcę wymieniać tutaj z imienia i nazwiska wszystkich, którzy przy rozbudowie pracowali, bo przez te 6 lat trochę osób się nazbierało. Jedni włożyli w to więcej serca, inni mniej, ale każde, nawet najmniejsze działanie, doprowadziło do wspólnego sukcesu, jakim dziś możemy się cieszyć i z jakiego możemy być dumni.
Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.

Dokonano także podczas uroczystego apelu wręczenia sztandaru oraz proporca dla MDP Jołkipołki, ufundowanego przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, oraz otwarcia świeżo dobudowanej części remizy.
5
8
9
10
14
Podczas uroczystości nie zabrakło ceremonii wręczania medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków.
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

– Marian Półrolniczak

– Piotr Wojtczak

– ks. Janusz Pytlik

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

– Marek Potarzycki

– Łukasz Wojtczak

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

– Mariusz Bierła

– Szymon Kręc

– Beata Krawiec

– Karol Matuszak

– Marcin Półrolniczak

– Przemysław Wólczyński

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali:

– Łukasz Krawiec

– Krystian Pawlaczyk

– Lidia Urna

– Michał Wojtczak

11
12
13
Po zakończonej uroczystości wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek do sali OSP Golina, natomiast zebrani mieszkańcy Goliny zostali zaproszeni na darmową grochówkę.
Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną.
6
7
W imieniu OSP i MDP w Golinie chcielibyśmy podziękować wszystkim fundatorom.

GIG-ant przeprowadził jednym z odznaczonych strażaków panem Mariuszem Bierłą.

GIG-ant: Dlaczego pan postanowił zostać strażakiem?
M.B.: Od czasów służby wojskowej, gdzie byłem ratownikiem medycznym, zawsze mnie fascynowała ta profesja, więc zdecydowałem wstąpić do OSP.

GIG-ant: . Jak długo jest pan ochotniczym strażakiem ?
M.B.: W OSP Golina jestem już od ok. 10 lat; wiele się od tego czasu zmieniło. OSP dostało dwa nowe samochody gaśniczo- ratownicze, wiele nowoczesnego sprzętu, na którym pracuje się w pełni profesjonalnie, nie odbiegając od PSP. Przez te 10 lat wiele się nauczyłem o pożarnictwie i ratownictwie, ale cały czas się uczę. Służba w straży to niekończące się szkolenia.

GIG-ant: Za co dostał pan medal podczas uroczystych obchodów 65 - lecia straży?
M.B.: Dostałem brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Myślę, że została doceniona ciężka praca i udział od paru lat w zawodach medycznych, w których zajmowaliśmy wysokie miejsca.

GIG-ant: Jak wyglądały przygotowania do obchodów 65 - lecia straży?
M.B.: Do przygotowania obchodów przyłożyła się cała jednostka. Został oddany do użytku nowy boks do samochodu pożarniczego wraz z zapleczem socjalnym. Została odnowiona cała elewacja remizy wraz z napisem OSP Golina. Wcześniej została ufundowana przez państwa Matuszaków i postawiona figura św. Floriana, która "trzyma straż" przed frontem remizy. Jednostka wzbogaciła się także o nowy sztandar i proporzec.

GIG-ant: Jak wygląda praca strażaków?
M.B.: Praca strażaków to przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji. Nie znam przypadku, żeby strażak odmówił pomocy. Strażak ma największe zaufanie społeczne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Strażacy należą do grupy ludzi pozytywnie zakręconych.

GIG-ant: Dziękuję za rozmowę, życzę panu oraz kolegom ze straży z OSP Golina wiele sukcesów.
M.B.: Ja również dziękuję.

Opracowały: Magdalena Walczak, Weronika Bierła
Foto: Adam Majewski

Magdalena Walczak, 08.06.2016 23:57
0,

1010


Komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.

Dodaj komentarz