Uwaga! Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Zespół „Goliniacy” ma w swoim repertuarze sporo pieśni. Są one śpiewane gwarą golińską. Dla ułatwienia są one również tak zapisywane, lecz nie wszystkie. Śpiewacy potrafią na bieżąco „przekształcać” tekst napisany językiem ogólnopolskim na gwarę golińską. Tak więc nie wszystkie teksty były pisane w gwarze.
W tym artykule GIG-ant postanowił „ocalić od zapomnienia” teksty zespołu folklorystycznego „Goliniacy”. Przedstawiamy kilka z nich (zarówno te pisane gwarą, jak i te pisane w języku ogólnopolskim):

„Ty za wodą”

 1. Ty za włodą, jo za włodą
  Jo sie z tobum nie
  dogodum.
  Nie dogudum nie nasłoje,
  Bo sie łojca matki błoje
 2. Łojca matki nie błójma sie
  Bośmy nie są w żodnym
  lesie.
  W żodnym lesie sni płolu
  Byś mnie uwiódł młój
  chłopolu
 3. Jo Cie dziywcze nie
  uwiode,
  Bo mi chłodzi ło urode.
  Ło urode, ło wianuszek,
  Ły tyn ślubny
  pierścionuszek
 4. Jaki ciężki kamień
  młyński,
  Jeszcze ciyższy stan
  małżyński.
  Kamiyń młyński sie
  łobroco,
  Stan paniyński sie nie
  wroco.

  „MŁODZIENIASZEK Z WOJENKI POWRACA”

  1. Młodziynioszek z włojynki powroco
   Chce sie z Lubą zoboczyć                                                x2
   Nadjyżdżo przed chatke
   Ujrzoł smutną matke
   Poczoyło mu serce bić                                                     x2
  2. A jo Wos sie pani matko pytum
   A gdzie Wasza córka jest                                                x2
   Trzeci tydziyń minuł
   Jak jum pochowano
   Jeszcze pło nij pościel jest                                             x2
  3. A jo Wos sie pani matko pytum
   A gdzie Wasza córka śpi                                                  x2
   Leży łuna leży
   Trzeci grób łod wieży
   Na jej grobie róże sum                                                    x2
  4. Jeszczy Wos sie pani matko spytum
   Jakich róży szukać mum                                                  x2
   Trzy róże czerwłune
   Bydum Ci znajume
   Bydum Ci sie kłaniały                                                       x2
  5. Młodziynioszek po cmentarzu chłodzi
   Róże mu sie kłaniajum                                                  x2
   Tu leży ma miło
   Tu w tym ciymnym grobie śpi                                       x2

   „CZTERY MILE LASU”

   1. Śtyry mile lasu
    Lasu szyrokiygu
    Łodprowadź mnie miło
    Kawołek przez nigu
   2. Jo Cie łodprowadze
    Ale nie przez cały                                                      x2
    Bło mi sie chłopoku
    Widzisz Ty za mały
   3. Nie zwożej Ty dziywcze
    Na młoją malyńkłość                                               x2
    Jyno zwożej sobie
    Na swłoją płoczciwłość
   4. Bło młoja malyńskość
    Pło zabawach skacze                                               x2
    A twłoja płoczciwość
    W kłolybeczce płacze

    

   „WŚRÓD NOCY”

   1. Wśród nocy północy
    O pierwszej godzinie
    Odprowadź mnie miła
    Na szeroką drogę                                              x2
   2. Miła zaraz wstała
    Odprowadzić chciała
    Jedwabną chusteczką
    Oczy wycierała                                                   x2
   3. I odprowadziła
    Na szeroką drogę
    Idź z Bogiem kochanku
    Dalej iść nie mogę                                             x2
   4. Odprowadź mnie dalej
    Odprowadź mnie dalej
    Bo Ci tak rodzice
    W domu nakazali                                               x2
   5. I odprowadziła
    W głęboką dolinę
    Tu Cię ma kochanko
    Tu Cię śmierć nie minie                                   x2
   6. A Ty mnie chcesz zabić
    A Ty mnie chcesz zabić
    Każ mi się kochanku
    Do Boga pomodlić                                             x2
   7. Dosyć się modliłaś
    Jakżeś młodą była
    A teraz się będziesz
    W Dunaju moczyła                                            x2
   8. Płynie woda płynie
    Od końca do końca
    Cztery utopiłem
    A Ty będziesz piąta                                           x2
   9. Rybacy rybacy
    Co ryby łowili
    Nadobną dziewczynę
    Z wody wyciągnęli                                             x2
   10. I postawili ją
    W kościele za drzwiami
    Kto wejrzał to płakał
    I zalał się łzami                                                    x2

    

    

   „POWRÓT TATY”
   Adam Mickiewicz

   1. Pójdźcie ło dziadki, pójdźcie wszystkie razym
    Za miasto pod słup na wzgórek
    Tam przed cudownym klyknijcie łobrazym
    Pobłożnie zmłówcie pociórek
   2. Tato nie wroco ranki i wieczory
    We łzach gu czekum i trwodze
    Rozloły rzeki, połne zwierza błory
    I połno zbójców na drudze
   3. Słysząc tło dziatki biegą wszystkie razym
    Za miasto, płod słup na wzgórek
    Tam przed cudłownym klynkają łobrazym
    I zaczynają pociorek
   4. Całują ziymię potem w imie łojca
    Syna i ducha świyntygu
    Bądź pochwolona przenajświyntrzo trójca
    Teroz i czasu wszelkiygo
   5. Potym łojcze nasz i zdrowaś i wierze
    Dziesiyncioro i korunki
    A kiedy całe zmłówiuły pacierze
    Wyjmą książeczkę z kieszonki
   6. I litaniją do najświyntszyj matki
    Starszy brat śpiywo, a z bratym
    Najswiyntszo matko  przyśpiewują dziatki
    Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem
   7. W tym słuchać turkot, włozy jadą drógą
    I włóz znajumy na przedzie
    Skoczuły dziatki i krzyczą jak młogą
    Tato, ach tato nasz jedzie
   8. Obaczuł kupiec, łzy radośnie leje
    Z włozu na ziymie wylata;
    Ha, jak się mocie, co się u wos dzieje
    Czyście tynsknuły do tata
   9. Ruszejcie, kupiec na sługi zawoło,
    Jo z dziećmi pójdę ku miastu.
    Idzie oż zbłójcy łobskoczą dokoła,
    A zbójców buło dwłunastu
   10. Krzyknęły dziatki, du łojca przypadły
    Tulą się pod płaszcz na łunie
    Truchleją sługi, struchloł pun wybladły
    Drżące ku zbójcum wzniósł dłunie
   11. W tym stłójcie, stłójcie krzyknie starszy zbójca
    I spydzo bande precz z drogi
    A wypuściwszy i dzieci i łojca
    Idzcie - rzekł - dali bez trwłogi
   12. Kupiec dziynkuje, a zbójca łodpowiy
    Nie dziynkuj, wyznam ci szczyrze
    Pierwszy bym połke strzaskał na twyj głowie
    Gdyby nie dziatek pacierze

    

    

    

   „WSZYSTKO SIĘ W POLU ZAZIELENIŁO”

   1. Wszystko się w płolu zazielyniuło
    Młoja pszyniczka nie wschłodzi
    Miałam jo chłopca ulubiunygu
    Łun teroz du mnie nie chłodzi                              x2
   2. Nie chłodzi du mnie
    A co mu pło mnie
    Kiedy jo robić ni młoge
    Łoberwałam się szklanym dzbanyszkiym
    Jak żym nosiuła w niym włode                            x2
   3. Jo Ci mówiłym
    Nie bierz po połnym
    Jyno po wiykszyj połowie
    Tyś nie zwożała, po połnym brała
    Teroz narzykej na siebie                                         x2

    

    

   „Gdzie żeś bywał mój kochaneczku”

   1. Gdzie żeś Ty bywał mój kochaneczku
    jak ja do ciebie pisała
    czyś nie był w domu,
    czyś nie miał konia
    czy też ci mama nie dała.
   2. W domu ja byłem, konia też miałem,
    tylko mi mama nie dała.
    Konia zamknęła, siodło schowała,
    do ciebie jechać nie dała.
   3. A pamiętasz Ty mój kochaneczku
    o mym zielonym wianeczku.
    Co głową ruszę, to płakać muszę
    na ciebie mój kochaneczku.

    

    

   „ŁO TY PTOSZKU”

   1. Ło ty ptoszynku kręguloszku
    Co górum fyrosz                                                                x2
    Łopowic mi nowineczke
    Jakum płosiadosz.                                                             x2
   2. Łopowiym ci nowineczke
    Nie bardzo długum                                                           x2
    Że te twojum najmilejszum
    Do ślubu wiezum.                                                             x2
   3. Niech jum wiezum
    Niech prowadzum                                                            x2
    Niech jyj Bóg szczyńści
    Młoże mnie tyż na łostatku
    Bóg nie łopuści.                                                                  x2
   4. Łowy łojcze dejcie kunia
    Płojade na nium                                                                x2
    Niech jum jeszcze roz zobocze
    Póki jest pannu.                                                                 x2
   5. I przyjechoł do kościoła
    I stanół płod chór                                                               x2
    I tak sobie, sobie myśli
    Stłoi anioł młój.                                                                  x2
   6. Klynczy łyna z prawyj struny
    Mjyndzy pannami                                                             x2
    Najśliczniejszo niby róża
    Mjyndzy kwiotkami.                                                        x2
   7. Gdy wychłodziuła z kościoła
    Wejrzała na mnie                                                                x2
    Wielkim żalem użaluno
    Godoła du mnie.                                                               x2
   8. Weź ty chustę, wytrzy łoczy
    Nie lamyńć wiele                                                               x2
   9. Bło mi pan Bóg dziś wyznaczuł
    Z innym wesele                                                                  x2fot. B.Polakowska/Archiwum Nagrody

 

Magdalena Mikołajczak, 25.01.2016 19:14
0,

650


Komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.

Dodaj komentarz