Uwaga! Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Za dwa tygodnie wybory samorządowe, dlatego  w naszym cyklu przedstawimy państwu dziś kandydatów do Rady Gminy.

Pierwszym kandydatem jest pan Michał Sołtys-kandydujący z ugrupowania „Ziemia Jarocińska”.

GIG-ant: Dlaczego zdecydował się pan kandydować w wyborach samorządowych?
M.S.: W swojej dotychczasowej pracy i działalności społecznej zawsze kieruję się zasadą, aby być użytecznym dla innych. To daje poczucie wartości, ale również wielką satysfakcję. Każdy z nas powinien dbać o swoją małą ojczyznę, o miejsce, w którym mieszka. Można robić to na wiele sposobów. Ja postanowiłem zatroszczyć się o losy Goliny i Stefanowa na szczeblu samorządowym, ponieważ zależy mi na realizacji ważnych inwestycji dla mieszkańców, takich jak np. budowa ścieżki rowerowej do Jarocina czy parkingu przy szkole.

GIG-ant:Jaki jest pański dorobek polityczny?
M.S.: Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, dlatego nie posiadam dorobku politycznego. Ziemia Jarocińska , którą reprezentuję, jest stowarzyszeniem, a naszym dorobkiem jest społeczne poparcie. Dlatego nie muszę realizować postulatów z " góry " - tak jak politycy partii politycznych, takich jak np. Platforma Obywatelska czy SLD.

GIG-ant:Jakie są pańskie dotychczasowe osiągnięcia?
M.S.: Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzę firmę ogrodniczą PLENER .
Dotychczasowe współdziałanie w Golinie zaowocowało zrealizowanymi zadaniami, takimi jak:
• w 2011 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasza Wspólnota” przy wsparciu Burmistrza Adama Pawlickiego wybudowałem park wokół Sanktuarium Maryjnego.
• w 2012 r. budowałem i współfinansowałem skwer przy ul. Jarocińskiej (zatoczka autobusowa).
• w 2014 r. wspólnie z „Naszą Wspólnotą” pozyskaliśmy i wykonaliśmy skwer ze ścieżką edukacyjną przy boisku GROMU.
• od lipca br. odpowiedzialny jestem za utrzymanie murawy na naszym boisku. Obecnie wspólnie z prezesem T. Raźniakiem czynimy starania o zakup nowego sprzętu do utrzymania nawierzchni boiska.

GIG-ant:Jaki jest pański program wyborczy?
M.S.: Budowa „Ścieżki rowerowej Golina – Jarocin”.
• Budowa dróg i chodników, wsparcie inicjatywy komitetu ul. Piaskowa, Zakrzewska.
• Budowa promenady wzdłuż Lubieszki (od sanktuarium do ul. Jarocińskiej).
• Praca na rzecz rozwoju klubu sportowego GROM Golina.
• Wspieranie inicjatyw mieszkańców i stowarzyszeń – pomoc w pozyskiwaniu funduszy.
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Słonecznej w Golinie oraz Stefanowie (budowa skateparku lub boiska do siatkówki i koszykówki).
• Budowa parkingu przy szkole.

GIG-ant: Co stawia sobie pan za priorytet w tej kampanii wyborczej?
M.S.: Rozwój naszych miejscowości z zachowaniem tradycji , kultury .
Służba dla ludzi. Ścisła współpraca z radą sołecką w Golinie i działającymi stowarzyszeniami.

GIG-ant:Co ma pan zamiar zrobić po wygranych wyborach dla naszej miejscowości?
M.S.: Realizować swój program wyborczy . Budowa dróg poprawi komfort mieszkańców .Nowe chodniki - zwiększą bezpieczeństwo ( szczególnie dzieci ) .Ścieżka rowerowa , nowe miejsca uprawiania sportu zachęcą ludzi do większej aktywności fizycznej . Dokończenie rewitalizacji sanktuarium , budowa promenady nad Lubieszką uatrakcyjni naszą ,, małą ojczyznę ". Jako mieszkaniec Goliny chcę również inicjować współdziałanie stowarzyszeń poprzez organizowanie wspólnych spotkań , festynów, koncertów.

GIG-ant: Dziękuje bardzo za rozmowę.
M.S.: Ja również.

michal soltys

 

Następnym kandydatem jest pan Sławomir Podeszwa-startujący z list Prawa i Sprawiedliwość.

GIG-ant: Dlaczego zdecydował się pan kandydować w wyborach samorządowych?
S.P.: Podejmując decyzję o starcie w wyborach, rozważałem wszystkie „za i przeciw”. Czuję potrzebę dbania o nasze dobro wspólne, o naszą miejscowość, o to, żeby nam wszystkim po prostu żyło się lepiej. Kandyduję, ponieważ jestem z tą miejscowością związany od początku swojego życia, tu uczęszczałem do szkoły, tu byłem ministrantem i do ukończenia liceum ogólnokształcącego lektorem w sanktuarium Maryjnym w Golinie, tu wreszcie mieszkam. Chciałbym, aby mieszkańcy naszej gminy, sołectwa Golina i Stefanów poczuli, że przedstawiciele samorządu terytorialnego i władza, są dla nich, mają im służyć i wspierać w rozwiązywaniu życiowych problemów a nie promować własne. Chcę, aby mieszkańcy nie czuli lęku przed wyrażaniem własnego zdania, by mieli odwagę wyrażać sprzeciw i krytykę, by ich głos był słyszalny i szanowany. Samorząd terytorialny winien ludzi łączyć, a nie dzielić.

GIG-ant: Jaki jest pański dorobek polityczny?
S.P.: Jestem człowiekiem, który ma własne zdanie, którego potrafię bronić. Umiem też słuchać i umiem też zmienić zdanie, jeśli spotkam się z trafnym uzasadnieniem odmiennego stanowiska. Od kilku lat należę do PIS. Obecnie działam w strukturach powiatu jarocińskiego. Bardzo zależy mi na rozwoju naszej małej ojczyzny. Nikt nie znajdzie w mojej osobie „rasowego” polityka, takiego, co mówi jedno, a ostatecznie robi drugie. Zawodowo jestem nauczycielem, który traktuje pracę z dziećmi i dorosłymi w środowisku jako służbę. Praca zawodowa była i jest moją życiową pasją. Mam szczęście robić w życiu to, w czym czuję się jak" ryba w wodzie". Praca w oświacie nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do celu, dobrej organizacji pracy i szacunku do drugiego człowieka i przyrody. W środowisku,w którym mieszkam i pracuję, poznałem wielu ludzi niezwykłych, z których czerpię wzorce i potrzebę rozwoju. Praca uwrażliwia mnie na piękno i dobro, którym chcę się dzielić z innymi.

GIG-ant: Jakie są pańskie dotychczasowe osiągnięcia?
S.P.: Sukcesami na niwie samorządowej będę mógł się pochwalić po kadencji. Nigdy nie byłem radnym i nie miałem zatem możliwości bezpośredniego wpływania na decyzje Rady Miejskiej w Jarocinie. Zawodowo jestem związany z miejscowością Rusko, gdzie jestem nauczycielem już z 30 letnim stażem. Od roku 1998 pełniłem funkcję dyrektora gimnazjum, natomiast od 2002r. sprawuję funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Rusku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez wiele lat pełniłem wiele funkcji społecznie, m.in. byłem Przewodniczącym Rady Programowej Edukacji Ekologicznej w gminie Jaraczewo ( organizacja wieloetapowych konkursów ekologicznych; konkursy muzyczne, plastyczne, fotograficzne, wiedzy, itd.), Przewodniczącym Zarządu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w gminie Jaraczewo (organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym), obecnie jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Pamięci Powstańców Wielkopolskich. Od kilku lat jestem członkiem Straży Pożarnej (z moją osobistą pomocą było możliwe zorganizowanie 65 rocznicy Straży Pożarnej w Rusku). Dla społeczności Zespołu Szkół w Rusku byłem współorganizatorem wielu festynów rodzinnych. Szczególnym wyzwaniem było zorganizowanie dwóch dużych uroczystości -  wręczenia sztandaru i nadania imienia szkole w osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przygotowania w porozumieniu z prymasem Glempem, spotkania dla wszystkich szkół z terenu Polski noszących imię Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W codziennej swej pracy wspieram wśród dzieci i młodzieży programy  szklanka mleka, owoce i warzywa w szkole i wiele innych, Bliskie są mi wszelkie inicjatywy wychodzące od rodziców i uczniów oraz organizacji społecznych, m.in. ostatnio w ramach praktycznego realizowania doradztwa zawodowego w gimnazjum  została otwarta kawiarenka, którą prowadzi Samorząd Uczniowski gimnazjum wraz z opiekunami i rodzicami przy moim osobistym wsparciu, w tym materialnym. Obecny kompleks Zespołu Szkół w Rusku  to również cząstka mojej pracy, w tym fizycznej. Dziś mamy jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w powiecie, w ramach którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, sala sportowa, biblioteka, orlik, kompleks boisk sportowych oraz oddana do użytku w roku 2014 nowoczesna sala wiejska. Staram się współpracować z różnymi organizacjami, które mogą pomóc w dobrym przygotowaniu uczniów do wejścia w dorosłe życie. W ramach przesłania „szkoła uczy dla przyszłości”  m.in. wysoko oceniam współpracę z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu. W wyniku pracy nauczycieli terenu Wielkopolski powstał podręcznik, którego celem jest upowszechnienie wiedzy prawniczej wśród uczniów polskich szkół. Bardzo ważną sprawą jest pozyskiwanie dodatkowych środków, które pozwalają na prowadzenie potrzebnych i zarazem atrakcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, takie właśnie działanie realizowane jest w gminie Jaraczewo, w tym w szkole w Rusku w ramach programu „Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”, gdzie jestem społecznym koordynatorem projektu dla szkoły. Uważam, że zawsze potrafię zadbać o ład i porządek w miejscu, w którym przebywam i na stanowisku, które reprezentuje. Zawsze służę pomocą i jestem otwarty na ludzi.

GIG-ant: Jaki jest pański program wyborczy?
S.P.: Aktywizacja sportowo-rekreacyjna:
- siłownia w otoczeniu zieleni,
- budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości w sąsiedztwie wsi Golina i Stefanów,
- budowa i modernizacja placów zabaw.

Edukacja publiczna ze szczególnym uwzględnieniem jakości kształcenia i wychowania w szkole i przedszkolu,. Modernizacja sieci dróg. Pomoc w pozyskiwaniu środków i działaniu stowarzyszeń lokalnych. Problematyka socjalna.
- Dążenie do wprowadzenia w ramach Jarocińskich Linii Autobusowych  bezpłatnych przejazdów dla dzieci i uczniów do 25 roku życia oraz wszystkich emerytów i rencistów,
- obniżenie cen wody i ścieków,
- dążenie do zmniejszenia uciążliwości Zakładów Mięsnych Biernacki – rozwiązanie sprawy parkowania samochodów pracowników, wstrzymanie postępującej degradacji parku i przywrócenie go dla mieszkańców wsi Golina i Stefanów.
Pracę radnego pragnę traktować jako służbę, dlatego znaczną część środków wynikających z pełnienia tej funkcji, przekażę dla sołectwa wsi Golina i Stefanów do wykorzystania wg potrzeb.

GIG-ant: Co stawia sobie pan za priorytet w tej kampanii wyborczej?
S.P.: Służba dla ludzi. Ścisła współpraca z radą sołecką w Golinie i działającymi stowarzyszeniami.

GIG-ant: Co ma pan zamiar zrobić po wygranych wyborach dla naszej miejscowości?
S.P.: Po pierwsze podziękować za udzielone zaufanie. Chcę łączyć ludzi, dlatego spotkam się z mieszkańcami, radą sołecką, organizacjami społecznymi, lokalnymi przedsiębiorcami i ustalimy wspólnie priorytety na najbliższe lata. Będąc w radzie miejskiej, chcę bowiem reprezentować wszystkich mieszkańców wsi Golina i Stefanów. Moim marzeniem jest ścisła współpraca wszystkich organizacji społecznych dla wspólnego szeroko rozumianego dobra. Liczę, że wspólnie możemy wiele dokonać.

GIG-ant: Dziękuje bardzo za rozmowę.
S.P: Dziękuję i pozdrawiam czytelników.

 

Kolejnym  kandydatem do Rady Miejskiej z naszej miejscowości jest pan Marcin Półrolniczak- startujący z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

marcin polrolniczak

GIG-ant: Dlaczego zdecydował się pan kandydować w wyborach samorządowych?
M.P.: Pierwszy raz kandydowałem w wyborach samorządowych w 2010 roku. Dzięki głosom oddanym na mają kandydaturę przez mieszkańców sołectwa Golina i Stefanów zostałem najmłodszym radnym Rady Miejskiej w Jarocinie. Przez te cztery lata poświęcił wiele czasu i sił dla poprawy bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury. Budowa kilku dróg m.in. ul. Wolności, Tysiąclecia czy będąca w trakcie ul. K. Świerczewskiego spowodowały znaczną poprawę standardu życia naszych mieszkańców. Budowa oświetlenia na ul. Piaskowej w Stefanowie czy sygnalizacji świetlnej na ul. Jarocińskiej spowodowały znaczną poprawę bezpieczeństwa. Przez te cztery lata wspaniale układała się współpraca z golińskimi stowarzyszenia, co spowodowało rozwój ich bazy infrastrukturalnej. Rozbudowa budynku naszego przedszkola, powstanie w budynku szkoły toalet dla potrzeb 6-latków o bardzo wysokim standardzie to sukcesy, w których mam swój udział. Remont obiektu Gromu Golina i powstanie drużyny seniorskiej reprezentującej Golinę w rozgrywkach B-klasy to „kawał” wielkiej współpracy, którą chciałbym dalej kontynuować.

GIG-ant: Jaki jest pański dorobek polityczny?
M.P.: Samorząd to nie polityka.

GIG-ant: Jakie są pańskie dotychczasowe osiągnięcia?
M.P.: W wieku dwudziestu lat postanowiłem spróbować swoich sił w biznesie. Jestem właścicielem firmy, która od 12 lat zajmuje się technicznym zaopatrzeniem rolnictwa i przemysłu. Z zawodu jestem ekonomistą z tytułem magistra zdobytym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Działalność społeczna to członkostwo i współpraca z wieloma stowarzyszenia działającymi na terenie naszego sołectwa, gminy Jarocin i województwa wielkopolskiego.

GIG-ant: Jaki jest pański program wyborczy?
M.P.: Program wyborczy jest ukierunkowany na rozwój i poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa na terenie naszego sołectwa. W wyborach 16 listopada to mieszkańcy sołectwa Golina i Stefanów będą mogli oddać na mnie swój głos, więc ich interes chcę godnie reprezentować w następnej kadencji rady miejskiej.

GIG-ant: Co stawia sobie pan za priorytet w tej kampanii wyborczej?
M.P.: Rozmowę z mieszkańcami . Z moją informacją, o tym,  co udało się dokonać chcę dotrzeć osobiście do każdego domu i mieszkania w naszym sołectwie. Zapraszam również wszystkich mieszkańców sołectwa na mój profil na facebooku Marcin Półrolniczak – osoba publiczna. Na tym profilu od kilku dni toczy się ciągła rozmowa z mieszkańcami o tym, co fajnego udało się zrobić, a czego nadal w Golinie i Stefanowie brakuje.

GIG-ant: Co ma pan zamiar zrobić po wygranych wyborach dla naszej miejscowości?
M.P.: Cele do realizacji w kadencji 2014-2018:
I Infrastruktura:
1. Budowa ulicy Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową oraz pozostałych ulic (dróg) na tzw. Osiedlu Piaskowym.
2. Budowa ulicy Piaskowej przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3. Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Zakrzewskiej.
4. We współpracy z Starostwem Powiatowym budowa chodnika na ulicy Zakrzewskiej wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej.
5. Dokończenie przebudowy ulicy Wolności – odcinek od cmentarza do mostu kolejowego i odcinek w kierunku tzw. Patoki.
6. Dokończenie budowy kanalizacji na terenie sołectwa.

II Bezpieczeństwo:
1. Budowa na bazie powstałego projektu kolejnych etapów ścieżki rowerowej Jarocin – Golina.
2. Budowa parkingu i wewnętrznej komunikacji przy szkole podstawowej.
3. Ustawienie wiaty przystankowej w Stefanowie.
4. Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego.

III W trosce o najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa:
1. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Golinie.
3. Rozbudowa placu zabaw w  Stefanowie wraz z budową boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę.
4. Kolejne inwestycje w infrastrukturę budynku przedszkola.
IV Współpraca z golińskimi stowarzyszeniami:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem Nasza Wspólnota w celu pozyskania środków na rewitalizację golińskiego sanktuarium – bezpośrednio z budżetu gminy środki na ten cel przekazane być nie mogą, gdyż nie jest to obiekt będący własnością gminy.
2. Budowa oświetlenia boiska treningowego Gromu oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę naszego obiektu sportowego.

GIG-ant: Dziękuje bardzo za rozmowę.
M.P.: Dziękuje bardzo.

Który z panów zostanie radnym Rady Miejskiej w Jarocinie, okaże się 16 listopada. Życzymy powodzenia każdemu z nich, ale ordynacja wyborcza przewiduje, iż z naszego okręgu do Rady trafi tylko jeden...

Tomek Jankowski, 02.11.2014 00:09
0,

1035


Komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.

Dodaj komentarz